Kalite Belgelerimiz

KALİTEMİZ

Sahip olduğumuz tecrübemizle kaliteye verdiğimiz önem her daim önceliğimiz olmuştur. Kuruluşumuzdan bu yana, imalathanelerimizden çıkan her ürünün müşteri memnuniyetini aşan kalitede olmasını ilke edindik. Bu ilkemizi, sahip olduğumuz kalite belgelerimizle pekiştiriyor ve yaptığımız yatırımlarla bu yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.

KALİTE BELGELERİMİZ

  • 2007 yılının Haziran ayında “ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi” belgesini;
  • 2013 yılının Temmuz ayında “OHSAS 18001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini;
  • 2015 yılının Şubat ayında “ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi” ve “TS ISO 3834-2 – Kaynaklı İmalat Yeterlilik” belgelerini;
  • 2015 yılının Haziran ayında “EN 1090 – Uluslararası İmalatçı” belgesini de portföyümüze ekleyen firmamız SEÇ politikaları doğrultusunda uluslararası seviyede hizmet vermeye başlamıştır.

SEÇ POLİTİKAMIZ

Çevre ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, kuruluşumuzda öncelikli olarak dikkate aldığımız konulardır. Öncelikle kendimizin çalışmaktan mutlu olacağımız temiz ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı önemsiyoruz. Bunun için tehlike, risk ve fırsatlarımızı, çevresel etkilerimizi tanımlamak, iş kazası ve sağlık bozulmalarını önlemek için tüm süreçlerimizde etkin bir şekilde yürüterek güncellemekteyiz. Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca kullanımını, sonrasında geri kazanımını ve/veya bertarafını böylece sürdürülebilir bir çevreyi korumakta ve “Doğaya Saygı” ilkesini dikkate almaktayız.

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Müşteri odaklı yönetim anlayışıyla müşterilerimizin talep ve önerilerini değerlendirerek en yüksek düzeyde karşılamak,

En az maliyetle en iyi kalitede hizmet vererek zamanında teslimat yapmak,

Teknolojiyi takip ederek ihtiyaca göre uygulamak, çevresel kirlenmeyi önlemek, atıkları kaynağında azaltmak, mümkün olduğu kadar geri kazanmak, geri kazanılmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek ve ettirmek,

SEÇ politikamızı müşterilerimize ve tedarikçilerimize, tüm ilgili taraflara duyurarak çevre ve İSG bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak,

Dürüstlük, çalışkanlık, çevreye ve zamana saygılı olmak,

Deneyimli eleman çalıştırmak ve çalışanlara eğitim vererek katkılarını artırmak,

İş yeri ortamında çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeleri yerinde inceleyerek proaktif yaklaşımla gerekli risk değerlendirmeleri yaparak, tehlikeli durumların tanımlandığı, ortadan kaldırıldığı, İSG risklerinin azaltıldığı, personelimize duyurulduğu güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,

İSG ile ilgili kazaların, meslek hastalıklarının ve zararın oluşmasını engellemeyi,

İSG, kalite ve çevre ile ilgili yasal, uygulanabilir ve diğer şartları yerine getirmek,

Çevre, İSG ve kalite yönetim sisteminin uygulamak, denetlemek, sürekli iyileştirilmek, sürdürmek ve gözden geçirmektir.